Skupina odborníků pro hrochy

Mezinárodní svaz ochrany přírody

Skupina odborníků pro hrochy


Skupina odborníků pro hrochy (Hippo Specialist Group - HSG) patří pod  Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature - IUCN) a podporuje vědecky podložené akce na ochranu hrochů obojživelných i hrošíků liberijských.


Workshop pro vytvoření akčního plánu na záchranu hrocha obojživelného v západní Africe 

Podzim, 2024

Workshop se uskuteční v: Le Centre d'excellence WASCAL / CEA-CCBAD in Bingerville, Pobřeží Slonoviny. 

Workshop bude organizován: Centre Suisse de la Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS) and UFR Biosciences of the Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. 

Workshop představuje oficiální akci Skupiny odborníků pro hrochy, Mezinárodní Unie pro ochranu přírody (HSG, IUCN SSC) Pokud chcete podpořit workshop, kontaktujte prosím: Prof. Karim Ouattara (karim.ouattara@csrs.ci) 

Novinky


Konference zemí v Panamě řešila návrh změny statutu hrocha obojživelného v CITES

Devatenáctá konference zemí (Conference of Parties; CoP) CITES se uskutečnila v Panama City v Panamě od 14. do 25. listopadu 2022. Mezi diskutovanými tématy byl i návrh na přeřazení hrocha obojživelného z Přílohy II do Přílohy I. Před konferencí vypracovala IUCN SSC spolu s TRAFFICem a WWF obsáhlou analýzu, která zahrnovala aktuální zprávy od našich členů (Skupina odborníků pro hrochy IUCN SSC) i literární rešerši. Na základě této analýzy jsme podporu zmiňovaného návrhu nemohli doporučit. 

Diskuse k tématu byla poměrně dlouhá, nicméně nepřinesla žádné nové argumenty. O návrhu bylo hlasováno, přičemž výsledek byl 56 (50%) hlasů pro i proti (pro přijetí je nezbytná 2/3 většina). Návrh tak v souladu s naším stanoviskem, které pro jeho přijetí nenašlo pádné (biologické) důvody,  přijat nebyl. Některé země proto navrhly zavedení kvót pro ty státy, kde je pašování hroších klů problém, nicméně ani toto se prosadit nepodařilo. V samotném závěru konference byl "hroší návrh" otevřen ještě jednou. Tentokrát bylo jeho odmítnutí ještě silnější (53 /47%/ hlasů pro; 58 /52%/ proti). Status hrocha obojživelného se v CITES nemění a hroch zůstává v Příloze II. 


Deset afrických zemí obviňuje EU ze selhání při ochraně hrochů

Plán Bruselu postavit se proti úplnému mezinárodnímu zákazu obchodu s hrošími produkty hrochy ohrožuje. Uvádí to dopis podepsaný africkými státy jako jsou Mali, Niger a Senegal. Více informací o tomto tématu se  dočtete v anglickém jazyce zde.


Průzkum konfliktu mezi lidmi a hrochy

Pro plánovaný průzkum zaměřený na konflikt mezi lidmi a divokými zvířaty a soužití hrocha (Hippopotamus amphibius) s lidmi v jejich původním prostředí vytváří projektový tým (Dr. Simon Pooley, Lynne Baker a Camille Fritsch) databázi kontaktů, s nimiž lze průzkum sdílet. Do tohoto seznamu patří výzkumníci, ochranáři a manažeři volně žijících živočichů, kteří pracují v oblasti ochrany nebo managementu hrochů ve volné přírodě. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat.


Vyšel nový zpravodaj

Přečtěte si nejnovější vydání zpravodaje "Suiform Soundings". Můžete v něm najít mnoho zajímavých informací ze skupiny odborníků pro hrochy - Hippo Speciaist Group (HSG), skupiny odborníků pro divoká prasata - Specialist Groups for Wild Pigs (WPSG) a skupiny odborníků pro pekari - Peccaries Specialist Group (PSG).

Výroční zpráva naší skupiny je tu!

Přečtěte si výroční zprávu skupiny odborníků pro hrochy. Najdete zde informace o našich projektech, cílech, výzkumných aktivitách a plánech

Projekt Skupiny odborníků pro hrochy byl vybrán k udělení Vnitřního grantu IUCN SSC

V osmém kole této grantové soutěže byl mezi jinými vybrán a doporučen k financování projekt naší členky Lynne Baker nazvaný: Plánování oblastního workshopu: Koexistence soužití lidí a hrochů ve velkých přehradních rezervacích v Nigérii. Blahopřejeme! Cílem tohoto projektu je organizace oblastního workshopu za účasti všech místních skupin a sdružení, který by umožnil sdílení informací a spolupráci v oblasti, která je dle Červeného seznamu brána jako důležitá pro ochranářské akce. Tyto skupiny a sdružení by v návaznosti na workshop měly připravit Akční plán pro ochranu přírody v oblasti vodních nádrží a jejich rozvoje v severovýchdoní Nigérii.  


První dvojčata u divokých hrochů

Právě vyšla vědecká zpráva člena naší skupiny Lynne R. Bakerové o prvním pozorování dvojčat u hrocha obojživelného v přírodě. Samice se dvěma potomky stejné velikosti byla opakovaně pozorována v řece Gongola v severovýchodní Nigérii. V zoologických zahradách celého světa se za posledních 170 let chovu narodila dvojčata pouze 17 krát, což nepředstavuje ani jedno procento porodů.  


Seznam smíšených mezidruhových expozic hrochů a hrošíků v zoo 

Krisztián Svábik z Tonyho Zoo (Lucern, Švýcarsko) sestavil vyčerpávající seznam smíšených mezidruhových expozic hrochů a hrošíků v zoologických zahradách celého světa. Tento velmi zajímavý dokument si můžete stáhnout zde


Výstavba pozorovatelny na řece Rusizi v DCR

Podívejte se, jak se sčítají hroši v provincii Jižní Kivu v DCR. Více info najdete přímo u projektu

Členové týmu HSG se podíleli na publikaci zajímavého článku

"One Plan Approach to save species -a new integrative Regional Collection Plan for hippos, pigs, peccaries, and tapirs" tak se jmenuje nová publikace, na které se podíleli i členové naší odborné skupiny. Dozvíte se, jak je důležité propojit in situ a ex situ znalosti na cestě k záchraně živočišných druhů. Stáhněte si celý článek zde.

Stanovisko k volně žijícím hrochům v Kolumbii

V Kolumbii se vyskytují volně žijící hroši, kteří utekli z domu narkobarona Pabla Escobara. Usadili se na březích řeky Magdalena a neboť zde nemají přirozeného nepřítele, velmi dobře se jim daří. Jde však o nepůvodní druh, který může být nebezpečný pro říční ekosystém. Jejich nárůst je proto potřeba řešit. Stanovisko Skupiny odborníků pro hrochy k volně žijícím hrochům v Kolumbii si můžete přečíst zde

Nové publikace skupiny odborníků

Přečtěte si nejnovější publikace ze světa hrochů. Můžete se těšit na mezinárodní plemennou knihu hrošíků liberijských a nové číslo zpravodaje

Skupina odborníků pro hrochy byla oceněna

Předseda IUCN SSC Jon Paul Rodriguez ocenil Skupinu odborníků pro hrochy za její vyjímečný příspěvek při práci na Strategickém plánu ochrany druhů a za vynikající práci odvedenou v roce 2020.

Velmi si vážíme tohoto ocenění, které nás motivuje k další ochranářské práci pro oba druhy hrochů.  


Zpravodaj

Přečtěte si nový díl zpravodaje 2021 nebo se podívejte i na starší vydání zde.

Nový článek o hroších z JAR

Podívejte se na nový vědecký článek od členů naší odborné skupiny.


Mrtvý hroch v Kongu

V provincii Jižní Kivu v DRK u vesnice Ake byl nalezen mrtvý hroch. Armáda kvůli tomu zatkla pět lidí podezřelých ze zabití zvířete. Incident je však třeba ještě vyšetřit. Hroši jsou v oblasti chránění a zabití je trestné. Jedná se o místo, kde probíhá jeden z projektů naší odborné skupiny (HSG). 

Hroch obojživený

Hrošík liberijský