Zpravodaj


Suiform Soundings je zpravodaj IUCN / SSC Odborné skupiny pro hrochy (HSG), Odborné skupiny pro divoká prasata (WPSG) a Pekariovité (PSG). Suiform Soundings vychází dvakrát ročně. Obsahuje řadu vědeckých a populárních článků týkajících se ochrany divokých prasat, pekari a hrochů a to volně žijících populací i populací v lidské péči. Příspěvky do zpravodaje lze zasílat Thiemo Braaschovi (salvanius@gmail.com), šéfredaktorovi zpravodaje. Příspěvky v angičtině, francouzštině, španělštině, portugalštině a indonéštině jsou vítány.

Instrukce pro autory

Obsah všech čísel naleznete zde

Poslední číslo zpravodaje Suiform Soundings 


Vydání 2022

Vydání 2021

Vydání 2020