Plemenné knihy

2021

Mezinárodní plemenná kniha hrošíků

V únoru 2022 vyšlo 28. vydání celosvětové plemenné knihy hrošíků liberijských (Choeropsis liberiensis). Plemenná kniha byla vydána v Basilejské zoo ve Švýcarsku. Obsahuje údaje o celkem 1677 (668,927,82) hrošících liberijských. K 31. prosinci 2021 je v plemenné knize evidováno 452 (172,262,18) žijících hrošíků chovaných ve 146 institucích. Koordinované programy chovu najdeme v Evropě, Severní Americe, Africe a Austrálii. Byla provedena genetická a demografická analýza a její výsledky byly porovnány s výsledky poslední analýzy dat z roku 2019.

Mezinárodní plemennou knihu můžete získat od autorky Beatrice Steck Beatrice.Steck@zoobasel.ch


2020

Mezinárodní plemenná kniha hrošíků

Byla vydána mezinárodní plemenná kniha hrošíků liberijských 2020. V případě zájmu o ni můžete požádat autorku Beatrice Steck Beatrice.Steck@zoobasel.ch

V této plemenné knize je uvedeno celkem 1634 (657 905,72) hrošíků liberijských. K 31. prosinci 2020 plemenná kniha zaznamenává 427 (167 249,11) žijících hrošíků liberijských chovaných ve 145 institucích. Populace EEP zahrnuje celkem 142 (56,86) žijících jednotlivců v 64 institucích. 

V roce 2020 se narodilo 6,9,12 (27) a zemřelo 6,9,2 (17) hrošíků.

Toto vydání plemenné knihy je zaměřeno především na aktuální výzkumné projekty, které využívají k měření a odběru vzorků zvířata žijící v lidské péči k vývoji nejmodernějších metod pro výzkum a ochranu ve volné přírodě. Dva prezentované projekty jsou:

  • Kombinace různých technik k pochopení demografických údajů o hrošících liberijských: jednotné úsilí mezi univerzitním výzkumem a zoo, Estefania Erazo-Mera (Univerzita Jamese Cooka, Austrálie), Nicholas Murray, Monique Paříž
  • Výcvik psů pro určení pohlaví hrošíků liberijských, autor Mariska Snelleman M.Sc., IBREAM (Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals)

Evropská plemenná kniha hrochů

Byla vydána také evropská plemenná kniha hrochů obojživelných. V případě zájmu nebo pro více informací kontaktujte Jana Pluháčka janpluhacek@seznam.cz

Patnácté vydání evropské plemenné knihy hrochů obojživelných (Hippopotamus amphibius) obsahuje údaje o 234 (91, 141, 2) jedincích žijících v 83 zoologických zahradách ke konci roku 2020. Počet chovatelů se od předchozího roku nezměnil.

V roce 2020 se narodilo celkem deset (5, 4, 1) mláďat, pět (3, 1, 1) zvířat uhynulo včetně dvou mláďat z téhož roku a bylo realizováno pět přesunů zvířat (3, 2, 0). Žijící populace se tak navzdory zákazu rozmnožování zvětšila.

Toto vydání plemenné knihy zahrnuje již tradičně i aktualizované základní demografické údaje, jakož i údaje o inbredním koeficientu a podílu příbuzných v žijící populaci (mean kinship). Zároveň je přiložen seznam 22 původních vědeckých článků, které se týkají hrochů obojživelných a jež byly publikovány v roce 2020.

Japonská plemenná kniha hrochů

Chcete-li získat plemennou knihu hrochů v Japonsku nebo získat více informací, kontaktujte autora plemenné knihy Ryuta Okuda (Fuji Safari Park) okuda@fujisafari.co.jp