ČLENOVÉ TÝMU:

Manassé Lwimo, Descartes Kasigwa, Béni Hyanga, Ladislas Witanene and MUTAMBO RAJABU Yannick 


PARTNEŘI & SPONZOŘI: Techničtí partneři:

  • ARCOS NETWORK KIGALI
  • ALT ( Tanganyika Lake Authority)
  • Vláda Jižního Kivu

STRUČNÝ POPIS

Ochrana biologické rozmanitosti ve východní části DRK čelí vážné hrozbě. 

Řeka Ruzizi a jezero Tanganika jsou nejdůležitějšími přeshraničními zónami klíčové oblasti biologické rozmanitosti v Albertinského riftu. Téměř každý rok přichází mnoho zpráv z úrovně komunity a vlády, které ukazují, jak jsou hroši zabíjeni. Je zde uvedeno mnoho hrozeb, jako je pytláctví (komunitou i vojáky), srážky hrochů s auty a konflikty v regionu. Tato situace ovlivnila ekosystémy řeky Ruzizi a jezera Tanganika. Další hrozby, jako jsou průzkum ropy v jezeře Tanganika a budování regionální přehrady na řece Ruzizi, posílí degradaci odpočinkových zón hrochů a jejich stanovišť.

Zatím však existují omezené informace o počtu hrochů přítomných na řece Ruzizi a na jezeře Tanganika v DRK a jejich distribuci.

Nedostatek skutečně ochranného mechanismu na straně DRK vytvořením ochranné zóny hrochů v této přeshraniční oblasti je stále velkou výzvou. Tento projekt chce zmapovat odpočinkové zóny hrochů od řeky Ruzizi k jezeru Tanganika na straně DRK a zvýšit monitorovací aktivity zapojených nevládních organizací, místní komunity, výzkumného střediska a vlády jako Úřad divočiny DR Kongo.

Naším cílem je snížit zmíněné hrozby a zaplnit mezeru ve znalostech o počtu hrochů a posílit kapacitu Úřadu pro divokou zvěř v Kongu a místní komunity sledovat aktuální populaci hrochů. 

Kromě snížení hrozeb si tento projekt klade za cíl zvýšit pokrytí monitorovací hlídkou; tedy zvýšení kontroly nad oblastí Úřadem pro divokou zvěř v Kongu ve spolupráci s místní komunitou. To zahrnuje nejen zatýkání pytláků hrochů a dalších pachatelů, ale také zvyšování odpovědnosti místní komunity organizováním setkání, které přispějí k posílení procesu vytváření rezervací hrochů mezi DRK a Burundi. Pokrok v roce 2020

Rok 2020 byl relativně nesmělý. Projektové činnosti jsme prováděli navzdory pandemii COVID-19, jak je uvedeno níže:

Podpořili jsme vypracování akčního plánu a tyto činnosti budou prováděny v letech 2020-2022 následovně:

- Určili jsme prioritní aktivity, které mají být provedeny, a plánovali jsme jejich implementaci podle časového rámce;

- Provedli jsme výzkum hrocha na řece Rusizi, Jižní Kivu a DR Kongo: výsledky sčítání a dopady na ochranu přírody.

Nižší hustota hrochů, odhalená v naší studii, může být způsobena vyšší hustotou lidské populace v údolí Rusizi a také absencí chráněných území pro hrochy.

Dále jsme objevili negativní dopad tlaku lidí (označených počtem vesnic v okruhu 5 km, mírou všech indexů, mírou pytláckých aktivit) na přítomnost hrochů.

Konflikt mezi člověkem a hrochem v regionu narůstá: jen v roce 2019 jsme zaznamenali nejméně čtyři případy ztráty lidského života a sedm případů upytlačených hrochů. Kromě toho se lidé usazují v oblastech výskytu hrochů. Hrochů přibývá, což způsobuje škody na zemědělství, rybolovu nebo chovu hospodářských zvířat. Proto navrhujeme následující kroky v ochraně: vytvoření rezervace, přestat stavět obydlí na břehu jezera Tanganika, použití solárních panelů a elektrické ploty k oddělení rezervace od půdy zemědělců a nakonec také pravidelná setkání a vzdělávání o konfliktech mezi člověkem a zvířaty.


Sčítání hrochů 2022

V květnu 2022 se vypravil tým ochranářského občanského sdružení z Luvungi do terénu. Jeho cílem bylo sčítání a kontrolu hrochů na řece Rusuzi. V Kagotě připravili místo, odkud lze hrochy sledovat. Součástí je turistická pozorovatelna, která je z důvodu bezpečnosti oplocená. Sdružení spolupracuje s ministerstvem turismu a společně plánují pozvat guvernéra, aby dané území bylo prohlášeno za chráněné. Tento krok by ochraně hrochů velmi pomohl. 


© Pictures by Josué ARUNA