Projekty pro hrocha obojživeného

Využití inovativních technologií k hodnocení stavu klíčových populací hrochů v Nigérii (Using Innovative Technologies to Assess the Status of Key Hippopotamus Populations in Nigeria)


Kontaktní osoba:  Dr. Lynne R. Baker 

Email: lynnerbaker@yahoo.com


CÍL(E): 

Mezi hlavní cíle v Nigerii patří:

1) Posouzení stavu populace hrocha obojživelného

2) Podpora soužití člověka a hrocha 


Hroši jako ekosystémoví inženýři: Využívání biotopů, ekologie a chování hrochů v důležitém vodním prostředí Zululandu (Hippos as Ecosystem Engineers: Habitat use, ecology and behaviour of hippos in an important waterbody of Zululand)


Kontaktní osoba: Camille Fritsch 

Email: camille.jacques10@gmail.com


CÍL(E):

 • Vrhnout světlo na prostorovou ekologii hrochů, oblast výskytu a využití oblasti výskytu.
 • Seznámit se s populační a demografickou populací hrochů a vytvořit model populační dynamiky.
 • Pochopit sociální strukturu a interakce mezi hrochy.


Sčítání hrochů obojživelných, Hippopotamus amphibius amphibius, v 8 západoafrických zemích (Counting of common hippos, Hippopotamus amphibius amphibius, in 8 West African countries)


Kontaktní osoba: Dibloni Ollo Théophile

Email: dibloni.o@gmail.com


CÍL(E):

 • Provádění výzkumu v rurálních oblastech a určení zón dostupných pro hrochy.
 • Spočítat všechny populace hrochů ve všech povrchových vodách na území Burkiny Faso.
 • Určit všemožné konflikty mezi lidmi a hrochy ve všech zkoumaných zemích.


Monitoring, obnova a dlouhodobá ochrana populace hrocha obojživelného v odvodněných obastech Mbari a Chinko na východě Středoafrické republiky (Monitoring, restauration and long term conservation of Common hippo population in the Mbari and Chinko drainage, Eastern Central African Republic)


Kontaktní osoba: Thierry Aebischer

Email: thierry@chinkoprojecet.com or thierry.aebischer@gmail.com


CÍL(E):

 • Zjistit minimální počet a prostorové rozložení hrochů v přírodní rezervaci Chinko a přilehlých oblastech.
 • Aktivní ochrana a dlouhodobá záchrana zbývajících jedinců podél odvodněných oblastí Mbari a Chinko.
 • Obnova velké populace hrochů obojživelných jako klíčových ekosystémových inženýrů pro vodní komunity a spásače.


Ochrana hrocha obojživelného v krajině Luama, DRCongo (Protection of Common hippopotamus in Luama Landscape, DRCongo) 


Kontaktní osoba: Deo Kujirakwinja

Email: deokujirak@gmail.com


CÍL(E):

 • Podpora zásahů vyšších orgánů k zabezpečení hrocha na řece Luama.
 • Budovat kapacity strážců, aby mohli lépe sledovat populace hrochů a jejich stanoviště.
 • Zvýšit povědomí místních komunit a zajistit dlouhodobé přetrvávání hrochů v oblasti.


Podpora ochrany hrochů na řece Ruzizi a jezeře Tanganika v provincii Jižní Kivu na východě KDR (Supporting conservation mechanism of Hippos in the Ruzizi River and Tanganyika lake in South Kivu Province Eastern DRC)


Kontaktní osoba: Josué ARUNA 

Email: josuearuna@gmail.com


CÍL(E): 

 • Provést sčítání hrochů a zjistit jejich rozmístění na řece Ruzizi;
 • Zvýšit ochranu a záchranné projekty hrochů na řece Ruzizi a jezeře Tanganika;
 • Zajistit kapacity k monitoringu hrochů z orgánů pro wildlife a místní komunity.