ČLENOVÉ TÝMU:

Benjamin Barca (technický poradce), Brima Sheku Turay (vedoucí), Solomon Tommy a Mohammed L. Fofana (výzkumníci) 


PARTNEŘI & SPONZOŘI:

Gola Rainforest National Park, Basel Zoo

STRUČNÝ POPIS

Projekt byl založen komunitou Community Youth Conservation Volunteer v roce 2016 pro konkrétní zapojení nezaměstnané mládeže v klíčových komunitách do ochrany hrošíků v regionu GRNP. Mládež je proškolována výzkumnými techniky GRNP v technikách průzkumu a sběru dat a také v provádění environmentální výchovy na místních školách. Obecným cílem komunitního dobrovolnického programu na ochranu hrošíků je přispět k účinné dlouhodobé ochraně jedinců v regionu Gola aktivním zapojením a podporou místních komunit. S pomocí dobrovolníků se nám podařilo získat další znalosti o rozšíření hrošíků mimo chráněný národní park, identifikovat klíčové oblasti / stanoviště tohoto druhu a sbírat vzorky trusu pro genetickou analýzu. Projekt také poskytuje přímé vzdělávací a finanční výhody pro nezaměstnané a zainteresované mladé lidi z okrajových komunit a zvyšuje povědomí na školní a komunitní úrovni. Projekt v současné době probíhá a v roce 2017 byla vybrána a proškolena nová skupina dobrovolníků.


Pokrok v roce 2020

V letech 2018-2020 byla výzkumnými techniky GRC-LG vybrána a vyškolena nová skupina dobrovolníků z Gola FEC, s jejichž pomocí jsme mohli umístit řadu fotopastí. Ty pořizují snímky a videozáznamy na klíčových místech. Tato nová aktivita pomohla vůbec poprvé potvrdit přítomnost hrošíků a informovat o osvědčených postupech ke zmírnění konfliktu mezi člověkem a zvířaty. Současně byla najata divadelní skupina z Kenema (Eastern Entertainers), aby předvedla dvě dramatická představení zaměřená na ochranu hrošíků a pomohla tak šířit důležitou osvětu. Tato představení spolu s naším zapojením do aktivit komunitních škol a akcí pomohly posílit propojení mezi komunitami a projektem, což je zásadní pro omezení nezákonných aktivit, které mohou být pro divoká zvířata nebezpečné. Prostřednictvím programů spolufinancování jsme také v procesu zakládání škol v klíčových lokalitách sousedících s GRNP a budeme pokračovat v plodné spolupráci s CYCV s cílem vybudovat další generaci mladých lidí s vlastním zájmem o ochranu hrošíků.


Podívejte se na fotky z fotopastí