Země západní Afriky


ČLENOVÉ TÝMU:

TEHOU Comlan Aristide (tehouaristidecomlan@yahoo.fr), CSEP/CENAGREF; Benin

Yaokokoré-Béibro H. K. ( hyaokokore@yahoo.fr), Laboratoire de Zoologie et Biologie Animale; Côte d'Ivoire

SOW Mamadou Boye (sowboye@gmail.com), CN-MAB/UNESCO, Guinea


PARTNEŘI & SPONZOŘI:

IUCN, CITES, INERA, OFINAP/MEEVCC; CENAGREF/Benin; DFCAP/Niger; Vedení ministerstev odpovědných za ochranu zvířat a lov v 8 zemích


STRUČNÝ POPIS

Většina západoafrických zemí čelí účinkům globální změny klimatu. Negativní dopad této změny (např. globální oteplování, nedostatek srážek, neočekávané události, jako jsou sucho nebo povodně, či vzestup hladiny moře) má také negativní dopad na ochranu druhů i na ekosystémy důležité pro jejich přežití (Donfack, 2011). Tato nestabilita a křehkost, jakož i rostoucí přírůstek lidské populace, vyvolávají vyšší tlak na potřebu další půdy a vodu. Díky tomu přitahují vlhká místa mnoho rozvojových aktivit: přehradní stavby, zemědělská zařízení, vodní nádrže pro dobytek. Kromě toho záplavové louky vysychají zavedením rýžových a zeleninových polí. Všechny tyto akce vedou k ohrožení přežití zbývajících populací hrochů (Kedl, 2015; Amoussou et al., 2006; Brugière et al., 2006; Amossou et al., 2007; Michez, 2006; Dibloni et al., 2010; DFAP Cameroun, 2015). Podle nedávných analýz IUCN se odhaduje populace hrochů pro západní Afriku na 8000 jedinců, což představuje méně než 50 % celé populace pro západní a střední Afriku (Mallon et al., 2015). Populace hrochů v západní Africe jsou navíc nejmenší a čelí nejvyšší hrozbě vyhynutí ve srovnání se všemi ostatními populacemi na kontinentu. Navíc jsou všechny tyto populace velmi rozptýlené a často velmi izolované (Brugière et al., 2006; Paré, 2016).

Proto se v tomto projektu snažíme detekovat populace, spočítat je a určit hlavní hrozby. Toto úsilí by mělo vyústit v sestavení Akčního plánu ochrany pro západní Afriku, prvního pro tento druh. Projekt budou provádět profesionální vědci, různí studenti MSc, místní odborníci a místní lidé.  


Aktivity v roce 2020

Aktivity projektu "Sčítání populací hrochů obojživelných v osmi zemích západní Afriky" v průběhu roku 2020 nemohly být realizovány, a to ani v terénu ani pomocí přímých kontaktů mezi odpovědnými osobami v různých zemích, které mají ochranu divoké zvěře na starost. Bylo to kvůli pandemii COVIDu 19, jakožto i kvůli nedostatku finančních prostředků. Přesto počítáme v průběhu roku 2021, že bychom v Pobřeží Slonoviny nebo jiné pobřežní zemi západní Afriky diskutovali možnosti sledování hrochů, případně uskutečnili workshop odborníků, který by mohl v této podoblasti proběhnout v nadcházejících letech.


© Pictures by Dibloni Ollo Théophile